25 maart 2021

Lockdown duurt voort, avondklok een uur later, HA op Witte Donderdag

We hadden er zo op gehoopt en om gebeden, maar we zullen nog geduld moeten hebben.Corona woekert nog voort en het aantal besmettingen neemt nog niet af, zelfs toe. Een derde golf wordt verwacht rond half april. Dit heeft ertoe geleid dat het kabinet op 23 maart meedeelde de huidige lockdown tot zeker 20 april te verlengen. De kerkenraad sprak daar diezelfde avond na de persconferentie over en moest met pijn in het hart besluiten om in ieder geval tot en met zondag 18 april de kerkdiensten online te blijven houden.

Het aanvangstijdstip van de avondklok wordt per 31 maart een uur verschoven, naar 22:00 uur. Dat betekent dat behalve de online kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook de kerkdienst op Stille Zaterdag aanvangt om 19:30 uur.

Op Witte Donderdag wordt in de Grote Kerk het Heilig Avondmaal gevierd. Dat gebeurt met het kleine aantal mensen dat daar aanwezig is i.v.m. ambt of taak. Thuis kunt u – indien u dat wilt – ook met brood en wijn meevieren. Ná de online dienst wordt de mogelijkheid geboden daadwerkelijk brood en wijn te ontvangen. Alweer, voor wie dit wil. U kunt dan de Grote Kerk binnengaan aan de Traayzijde en de kerk weer verlaten aan de kant van Koek en Ei. Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de koster/coronacoördinator goed op, reinig uw handen en draag een mondkapje bij het betreden en bij het verlaten van de kerk.

Al met al hopen wij, samen met u, op goede, inspirerende diensten.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad.

Overzicht diensten Stille Week

Maandag 29 maart 19:30 uur: Vesper

Dinsdag 30 maart 19:30 uur: Vesper

Woensdag 31 maart 19:30 uur: Vesper

Donderdag 1 april 19:30 uur: Witte Donderdag viering, HA

Vrijdag 2 april 19:30 uur: Goede Vrijdag viering

Zaterdag 3 april 19:30 uur: Stille Zaterdag viering

Alle diensten online en te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Maandag, dinsdag en woensdag vanuit ‘t Hoge Licht.

Donderdag, vrijdag en zaterdag vanuit de Grote Kerk.

 

 

19 maart 2021

Lockdown en bezoekers kerkdiensten
De lockdown is inmiddels nog zeker van toepassing tot en met 30 maart. Binnen onze wijkgemeente leeft het verlangen om weer naar de kerk te kunnen. Maar ook leeft het besef dat de situatie met alweer oplopende besmettingscijfers niet uitnodigend werkt. Vanuit de landelijke kerk is het advies gekomen om na te denken over versoepeling. Dat wil zeggen weer langzaam bezoekers gaan toelaten in de kerkdiensten. Maar is dat met die oplopende besmettingscijfers wel verstandig? Lopen we niet de kans dat we na een paar zondagen weer op onze schreden terug moeten keren en de kerk weer moeten sluiten? Besloten is daarom dat we op de zondagen 21 en 28 maart nog uitsluitend online vieringen zullen houden. Op 23 maart bekijken we de situatie opnieuw. We informeren u daarna zo snel mogelijk over hoe verder.

 

 WOENSDAGMIDDAG-OPENSTELLING GROTE KERK

Van maart t/m november 2021 is de Grote Kerk op de woensdagmiddagen weer geopend, van 14:00–16:00 uur. Op de aangegeven tijd bent u van harte welkom om binnen te lopen voor een moment van rust, om een kaarsje te branden, voor een gesprek(je) of om alleen maar even te zitten en tot rust te komen in deze soms hectische tijd. Om de week speelt Albert Blok een uur op het orgel.

Wij houden ons uiteraard aan de voorschriften rondom Corona. Er staat daarom een fles ontsmettingsmiddel om uw handen te reinigen en we zien u graag met een mondkapje. Ook kunnen we u een glas water of thee aanbieden. In de vitrines achterin de kerk wordt een tentoonstelling ingericht met fraai beschilderde paaseieren.

WEES WELKOM!!

 

5  februari 2021

Nogmaals verlenging van de lockdown

Helaas houdt dit in dat na 7 februari ook de kerkdiensten van 14, 21 en 28 februari, en ook de Taizédienst van zondagavond 14 februari, uitsluitend via www.kerkdienstgemist.nl te volgen zullen zijn. Met u hopen wij dat vanaf zondag 7 maart weer wat meer mogelijk zal zijn. Houdt moed!

 

14 januari 2021

Verlenging van de lockdown en zingen tijdens de kerkdiensten

Als gevolg van de verlenging van de lockdown zullen na 17 januari ook de kerkdiensten van 24 en 31 januari en van 7 februari uitsluitend via www.kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.

Na ontvangen dringend advies van de landelijke PKN zullen wij voorlopig stoppen met het zingen tijdens de kerkdienst. Er zal dus voorlopig niet meer worden gewerkt met zanggroepjes. Dit geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

  • De grote zorgen van de overheid over een verdere verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus

  • De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest

Wel wordt u van harte uitgenodigd thuis uit volle borst mee te zingen. Zo houden we de lofzang gaande!

Tot slot: houdt vol en houdt moed. Houdt contact met elkaar. Samen gaat het ons lukken!

 

4 januari 2021

KERKDIENST VAN 4 JANUARI 2021

Rembrandt vlucht naar Egypte

 

Vanwege een landelijke storing van het netwerk was de kerkdienst op 3 januari 2021 niet geheel te volgen. Deze kan nu overigens via kerkdienstgemist.nl worden beluisterd.

Door op HIER te klikken kunt u de preek (in pfd-formaat) lezen en/of downloaden.

 

 

 

17 december 2020

UITHOUDINGSVERMOGEN

De ingrijpende lockdown die de minister-president op 14 december afkondigde, vraagt ons als kerk verantwoordelijkheid te nemen. Uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving. Maar ook met hart voor onze geloofsgemeenschap.

We voelen ons gezegend met veel mensen die binnen de beperkingen, daadwerkelijk omzien naar anderen binnen en buiten de kerk. Met een kaartje, bloemetje, bezoek, telefonisch of online contact. Overweldigend zijn ook de reacties op de actie van de diaconie voor pakketten voor de Voedselbank. Veel waardering en dank voor al deze dingen en laten we dat met elkaar vol blijven houden.

Tegelijk nemen we met pijn in het hart het besluit om alle kerkelijke activiteiten online te doen of uit te stellen tot en met in elk geval 19 januari. Dat betekent ook dat we tijdens de kerkdiensten in principe geen gemeenteleden meer welkom heten, alleen op grond van pastorale overwegingen kan hiervan afgeweken worden. Kerkdiensten worden online uitgezonden en alleen degenen die een actieve inbreng hebben zijn daarbij aanwezig.

We realiseren ons goed dat deze nieuwe lockdown al bestaande gevoelens van eenzaamheid en teleurstelling nog verder kan versterken. Het vraagt om uithoudingsvermogen en geloof dat het goed komt. Met Kerstmis vieren we dat we in de donkerheid van onze wereld ook het geheim van het licht mogen kennen in de geboorte van Jezus Christus. De Heer God komt ons tegemoet in de zwakheid van een mens als wij, in alle beperkingen van een stal. God deelt ons bestaan, en geeft ons deel aan zijn leven. We bidden dat de Heer ons duister verlicht door de vreugde om de geboorte van Hem, die alle duisternis overwint:

de duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Tenminste gedurende de lockdown zijn de kerkdiensten uitsluitend online te volgen.

Dit betreft:

Zondagochtend 10 januari, Grote Kerk, 10:00 uur, voorganger Gerrit van Dijk

Zondagochtend 17 januari, Grote Kerk, 10:00 uur, voorganger Aleida de Hoog


 

23 november 2020

Goed om te weten 

Voor wie rust en bezinning zoekt is van maart t/m november de kerk inclusief GedachteNis elke woensdagmiddag geopend (14.00-16.00 uur).

Let op: dus niet op de woensdagmiddagen in december, januari en februari!

18 01 26 Grote Kerk 11

 

18 september 2020

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de procedure voor het betreden van en vertrekken uit de Grote Kerk is aangepast, zie hieronder.

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt ook bij het betreden van de kerk ook buiten de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op de begane grond kunt krijgen.

7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant).

1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het achterste balkon en daarna de zijbalkons.

8. Voor bezoekers met een beperking en voor de dienstdoende kerkenraadsleden zijn voorin stoelen gereserveerd.

9. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten. Dit geldt ook voor iedereen die boven op de balkons zit. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de uitgangen aan de Hoofdstraatzijde.

27 juli 2020