23 november 2020

Goed om te weten 

Voor wie rust en bezinning zoekt is van maart t/m november de kerk inclusief GedachteNis elke woensdagmiddag geopend (14.00-16.00 uur).

Let op: dus niet op de woensdagmiddagen in december, januari en februari!

18 01 26 Grote Kerk 11

 

18 november 2020

Laatste zondag kerkelijk jaar – hoe gaat dat dit jaar?

Veel van wat we gewend zijn te doen, gaat en moet anders. De ‘Corona-regels’ dwingen ons ertoe. Ook dit jaar zijn familie en vrienden van de overleden gemeenteleden uitgenodigd om in de ochtenddienst in ons midden die ene mens die hen lief was, te gedenken. Maar ‘in ons midden’, dat is die zondag een grote kring van mensen thuis. Dat is niet anders. We zijn wel van plan de dienst zó op te zetten, alsof je erbij bent. Helaas vervalt dan de mogelijkheid, om in die dienst naar voren te komen om nog iemand uit de eigen familieof vriendenkring te gedenken. En een lichtje voor hem/haar aan te steken. We zien elk jaar dat daar een - groeiende- behoefte aan is.

Daarom zal hiervoor een afzonderlijk moment zijn zondag 22 november ’s middags om 16.30 uur. Geen aparte kerkdienst, maar meer een mini-viering waarin gebed, lied, gedicht en stilte de ingrediënten zijn. Afhankelijk van het aantal opgaven zullen we met een tijdslot werken.

Mocht u, jij bij deze extra viering aanwezig willen zijn, dan is het belangrijk om je op te geven.

Dat kan bij Ron Spruit op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 06 3048 5346, tot/en met donderdagavond 19 november.

Op vrijdag 20 november ontvang je bericht over hoe laat je precies bent ingedeeld.

We hopen hiermee tegemoet te komen aan verlangens die in de gemeente leven.

 

Versoepeling maatregelen inzake Corona d.d. 17 november 2020 > Hervatten kringwerk

Door de vanuit de landelijke overheid per donderdag 19 november aangekondige versoepeling van de maatregelen inzake het terugdringen van Corona is het weer mogelijk het kerkelijk kringwerk op te starten. Iedereen die zich daarvoor opgegeven had ontvangt persoonlijk bericht over wanneer zijn of haar kring plaats zal vinden.

 

Zin in Film – La grande bellezza

De op vrijdagavond 20 november om 19.30 uur aangekondigde vertoning van de film “La grande bellezza” (2013) gaat alsnog door. Een psychodrama waarin Gambardella (prachtig gespeeld door Servillo) na zijn 65ste verjaardag op zoek gaat naar het goede leven. Let op: er mogen maximaal 30 personen kijken. Aanmelding is verplicht. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

5 november 2020 

Aanpassingen ten gevolge van aanvullende maatregelen van 3-11-2020 inzake Corona

Afgelopen dinsdag 3 november heeft de landelijke overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om het Coronavirus terug te dringen. Aanvullend heeft ook de landelijke PKN haar protocol aangepast. De aanvullende maatregelen geven voor ons geen aanleiding om het huidige beleid wat wij voeren voor het op uitnodiging bezoeken van onze kerkdiensten (maximaal 30 bezoekers conform dringend advies overheid en landelijke PKN) aan te passen. U blijft dus van harte welkom volgens het schema van uitnodiging zoals hieronder aangegeven. Ook de catechisaties zullen door blijven gaan. Dit geldt echter niet voor de kerkelijke kringwerkactiviteiten, die komen te vervallen tot en met woensdag 18 november.

Voor het bezoeken van de kerkdiensten wijzen wij u nog op het protocol, met onder andere mondkapje op bij betreden en verlaten ruimten, 1,5 meter afstand houden, handen reinigen en het voldoen aan de Gezondheidsvragen.

 

23 oktober 2020

Zolang we tot 30 bezoekers mogen ontvangen in onze kerkdiensten, zullen we werken met uitnodiging. Het verdere schema is: zondag 25 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met S t/m Z. Zondag 1 november is er een doopdienst, dan zullen familie en bekenden van de doopouders worden uitgenodigd. Zondag 8 november is er een speciale dienst voor de mensen met een beperking. Zondag 15 november beginnen we dan weer met gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m H. Zondag 22 november in het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dan zullen familieleden van de gemeenteleden die ons zijn ontvallen worden uitgenodigd. Zondag 29 november gaan we dan weer verder met uitnodigen van gemeenteleden waarvan de achternaam begint met I t/m R, zondag 6 december gemeenteleden waarvan de achternaam begint met S t/m Z, enzovoort. Alle diensten blijven worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Met u hopen we dat we weer snel in de situatie komen dat we weer allemaal naar de kerk kunnen gaan.

 

15 oktober 2020

GEMEENTE IN DE TWEEDE GOLF, EN DAN?

We maakten dinsdag j.l. deel uit van 7,3 miljoen kijkers. U, jij was er waarschijnlijk ook bij. De sterk oplopende besmettingscijfers waren ernaar. En we wilden wel weten, wat er nu zou gebeuren. De situatie, de cijfers zijn ernstig. We moeten er als dorp, als stad, als land voor gaan, de maatregelen serieus opvolgen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor de samenleving.

Dat geldt ook voor ons als kerkelijke gemeente. De afgelopen maanden hebben we geïnvesteerd in een nieuwe manier van kerkzijn op zondag. We hebben veel geleerd, we bleken creatief in het vinden van ideeën en oplossingen. En dankzij de inzet van velen ging het steeds beter. Heel jammer was het dat we toch terug moesten van honderd naar dertig bezoekers in de dienst. Het betekent dat de meesten van u alleen thuis de diensten kunnen meemaken. Dat is een aanslag op het gemeente zijn. Op de gemeenschap die we al vierend ervaren. Zingen is er helemaal niet meer bij, we mogen neuriën, we mogen soms meespreken. Al naar gelang de beginletter van je achternaam mag je soms naar de kerk….

Hoe nu verder. De afgelopen tijd zijn hebben mensen onder ons weet gehad van isolement, van eenzaamheid. We merkten dat we er als mens niet op gemaakt zijn om op onszelf te leven. Elkaar zien en naar elkaar omzien. Het is belangrijker dan ooit. Mw. Heiltje Zwijnenburg groette ons in een filmpje vanuit haar huis. Daar kreeg ze reacties op. Een mooie reactie was dat iemand de andere zondagmorgen bij en met haar naar de kerkdienst kwam kijken. Dat gaf Heiltje weer helemaal het gevoel erbij te horen. Zulke initiatieven moedigen we waar mogelijk zeer aan. En denkt u dan om 1,5 m en niet meer dan drie gasten! We willen juist om deze reden de komende tijd ook ruimte houden voor kringbijeenkomsten, zoals b.v. de Coronakringen en de andere V en O activiteiten. We mogen immers in kerkelijk verband met dertig mensen in een zaal. Natuurlijk houden we ons daarbij heel precies aan de voorschriften. We blijven denken om elkaar! Zo houden we elkaar vast en hebben we onze minimale ontmoetingen, wetend dat de besmettingsgraad binnen de kerken zeer laag is.

Nog even over de kerkdiensten. We nodigen nu mensen uit op grond van de beginletter van hun achternaam. Per zondag A t/m H, I t/m R, S t/m Z. Tenminste, als het om gewone kerkdiensten gaat. Maar, op 1 november zal er een doopdienst zijn, op 8 november een dienst voor gemeenteleden met een beperking. Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In die diensten zal het anders geregeld zijn. Het verschilt dus per week! Houdt u de informatie in deze wekelijkse nieuwsbrief in de gaten. Voor verdere informatie verwijzen we u ook naar Kerknieuws dat medio week 44 op de website van de Protestantse Gemeente Driebergen wordt gepubliceerd.

Inhoudelijk zullen de voorgangers hun best doen u/jullie op verschillende manieren als gemeenteleden bij de diensten te betrekken. Ze zijn daarbij open voor reacties van uw kant, in de plus en in de min. Ook mogelijke ideeën hierover zijn welkom!

We wensen als kerkenraad u moed en kracht toe in deze situatie, hoe uw/jouw persoonlijk leven er ook maar uit ziet. Laten we eensgezind zijn in onze hoop op die God die ons mensen bedacht en maakte. ‘Houd moed, heb lief’ is op de Grote Kerk te lezen. Laten we dat in zijn naam doen.

Tot slot: voor zondag 18 oktober is dus iedereen uitgenoedigd waarvan de achternaam begint met I t/m R en voor 25 oktober iedereen waarvan de achternaam begint met S t/m Z.

 

7 oktober 2020

Het aantal besmettingen met corona stijgt snel. Om dat een halt toe te roepen neemt het kabinet maatregelen die ons allemaal raken. Ook in de kerk. We doen ons best om alles rond de kerkdiensten en andere activiteiten zo veilig mogelijk te organiseren. Deze week wordt een dringend beroep op de kerken gedaan om het aantal bezoekers van een kerkdienst tot 30 te beperken. In Catharijne waren we blij met het aantal van circa 100 mensen die we weer mochten verwelkomen. Maar we begrijpen ook dat de situatie op dit moment vraagt om solidariteit en er samen voor zorgen dat het aantal besmettingen weer gaat afnemen. Daarom geven we gehoor aan die dringende oproep van de overheid en de landelijke kerk. We hopen en bidden dat het helpt.

Concreet betekent dit voor de Grote Kerk, in ieder geval voor de maand oktober:

a. We gaan naar maximaal 30 bezoekers per kerkdienst, we nodigen uit op alfabet. Voor zondag 11 oktober worden gemeenteleden uitgenodigd met achternamen beginnend met A t/m H, 18 oktober I t/m R en 25 oktober S t/m Z. Uit berekeningen blijkt dat we dan binnen de 30 bezoekers blijven. We blijven ook registreren om te kunnen bijsturen.

b. We zingen niet meer als gemeente, maar mogen wel meeneuriën. De zang wordt verzorgd door een kleine zanggroep.

c. Voor bezoekers van de kerkdienst is dragen van een mondkapje niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd gedurende het betreden en verlaten van de kerk.

d.Medewerkers aan de dienst dragen vooraf aan en na afloop van de dienst een mondkapje bij het heen en weer lopen.

1 oktober 2020 

Zingen tijdens de kerkdiensten

Corona blijft ons bezig houden. Ongetwijfeld heeft u gelezen en/of gehoord over de nieuwe aanpassingen. Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus aangekondigd. Deze maatregelen raken ook ons als kerk.

Ook na 29 september kunnen kerkdiensten georganiseerd blijven worden zoals we nu gewend zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. Maar wel wordt dringend geadviseerd om van de gemeentezang af te zien. Het advies van de werkgroep “Zingen in de kerk” is leidend voor deze oproep. Geadviseerd wordt uit te gaan van de inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers.

Concreet voor ons betekent dit dat we in kerkdiensten voorlopig niet meer zingen. Maar neuriet u gerust mee! Onze predikanten zullen met hun liturgieën met de nieuwe situatie rekening houden en u op andere wijze zoveel mogelijk bij de diensten betrekken.

Weest u er ook nu weer van overtuigd dat wij de maatregelen en de berichtgeving van de landelijke kerk over deze materie blijven volgen en zorgvuldig afwegen.

 

18 september 2020

Voortschreidend inzicht heeft ertoe geleid dat de procedure voor het betreden van en vertrekken uit de Grote Kerk is aangepast, zie hieronder.

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt ook bij het betreden van de kerk ook buiten de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op de begane grond kunt krijgen.

7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant).

1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het achterste balkon en daarna de zijbalkons.

8. Voor bezoekers met een beperking en voor de dienstdoende kerkenraadsleden zijn voorin stoelen gereserveerd.

9. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten. Dit geldt ook voor iedereen die boven op de balkons zit. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de uitgangen aan de Hoofdstraatzijde.

10 september 2020

Zingen in de Grote Kerk

We hebben als kerkenraad gemerkt dat een deel van de gemeente het heerlijk vindt om weer te zingen. We hebben ook gemerkt hoezeer dat tot het wezen van de gemeente behoort. De landelijke kerk heeft het zingen per 1 juli weer mogelijk gemaakt. Daarbij worden de mogelijkheden van het zingen bepaald en beperkt door het kerkgebouw. Hoe groot is het gebouw, wat zijn de ventilatiemogelijkheden, etc.etc. Daar zijn bepaalde rekenmodules op losgelaten, zoals in de wijkgemeente Catharijne ook is gebeurd. Verder laat de landelijke kerk e.e.a. over aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Zie voor de uitkomsten van dit alles het protocol op de website.

Toch zijn er mensen die ongerust zijn, ondanks het landelijke fiat en ondanks de accuratesse waarmee rekenmodel en protocol zijn opgesteld. Er zijn dus mensen die met een gerust hart weer naar de kerk komen en er zijn mensen die vanwege een onrustig hart verkiezen thuis te blijven.

We hebben deze signalen vanuit de gemeente overwogen. Daarbij willen wij anticiperen op eventuele aanscherpende maatregelen in de komende tijd met het oog op een mogelijke tweede Corona golf. Ook al komen die aanscherpende maatregelen er niet, dan nog lijkt het ons verstandig om in alle voorzichtigheid een stap terug te zetten. We merken in de media dat onze overheid ook voortdurend zoekt naar aanpassing van het beleid. En dat is met ons niet anders. We doen graag wat verantwoord is en luisteren zoveel mogelijk naar wat in onze gemeente leeft en rondgaat.

Concreet. We blijven de komende tijd wel zingen, maar in veel gevallen, minder. Minder coupletten, meer afwisseling in mannen, vrouwen, coupletten spreken i.p.v. zingen. Meer responsies vanuit de gemeente in de liturgie dan gebruikelijk. Meer inbreng van zanggroepen, solisten, instrumentale muziek etc.

De eigen predikanten vinden voldoende gelegenheid tot ruggenspraak, horen veel uit de gemeente en zullen met de nodige creativiteit hiermee wel uit de voeten kunnen. Gastpredikanten kunnen uit het bovenstaande een dusdanige keus maken dat zij in alle vrijheid en zonder zichzelf geweld aan te doen, kunnen voorgaan.

Samenvattend, er komt dus enige beperking. Dit om gemeenteleden die hierover onrustig zijn, tegemoet te komen en hen te laten merken dat wij rekening met hen houden. Dat wij hopen dat ook zij in ontspannen sfeer en met vreugde de diensten kunnen beleven.

Weest u er verder van overtuigd dat wij de maatregelen en de berichtgeving van de landelijke kerk over deze dingen volgen en zorgvuldig afwegen.

 

29 juli 2020

Weer naar de kerk en weer samen zingen

Gelukkig mogen we weer naar de kerk en mogen we zelfs weer samen zingen.

Tot en met 12 juli hebben we proef gedraaid met alle maatregelen die nodig zijn om aan alle richtlijnen te voldoen. Inmiddels is gebleken dat we met inachtneming van de basisregels, zoals 1,5 meter onderlinge afstand en het bij elkaar mogen zitten van mensen die achter één voordeur wonen, in de Grote Kerk een capaciteit hebben van circa 120 bezoekers. Uit de gehouden enquête is naar voren gekomen dat ongeveer 1/3 van de kerkgangers elke week de dienst wil gaan bezoeken, 1/3 zo nu en dan en 1/3 (voorlopig) niet. De hieruit afgeleide verwachting is dat het aantal kerkgangers vooralsnog de 120 niet te boven zal gaan.

Omdat het bij samen zingen vereist wordt, gaan we voorlopig werken met registratie. Mocht het aantal bezoekers het aantal van 120 structureel gaan overschrijden, dan zal alsnog worden overgegaan op een systeem van aanmelden.

Om in deze verwarrende tijd veilig met elkaar te kunnen blijven kerken, is het belangrijk dat we ons bij het kerkbezoek aan een aantal afspraken houden:

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt ook bij het betreden van de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Bent u minder goed ter been, kom dan minstens 25 minuten vóór aanvang, zodat u een zitplaats op de begane grond kunt krijgen.

7. Bij het vullen van de kerkzaal begeleidt een coronacoördinator u. Rijen worden standaard gevuld vanaf een zijmuur (Bosstraatkant eerst en dan Traaijkant).

1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

Als beneden vol is dan gaat u aan de Traaijkant naar boven. We vullen hierbij eerst het achterste balkon en daarna de zijbalkons.

8. Aan het eind van de dient gaat iedereen na de Zegen weer zitten en wachten op de coronacoördinatoren die aangeven wanneer u de kerkzaal kan verlaten.

De procedure is dan: zie aangepaste tekst d.d 18 september 2020.

27 juli 2020

17 mei 2020

De Preek van ds. Gerrit van Dijk van 17 mei over Exodus 19 is HIER te downloaden.

15 mei 2020

De Brieven van Amnestyi International zijn hier te downloaden om te versturen: 

De brief met info en goed nieuws

Een brief voor de Ambassade van de Arabische Republiek Egypte

Een brief voor de Ambassade van de Republiek Belarus

13 mei 2020
Op 21 mei, Hemelvaartsdag, wordt  een kerkdienst uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. Aleide de Hoog. 

12 mei 2020
Preken van 3 mei en 10 mei
Door resp. op Preek 3 mei over Exodus 17  en/of Preek 10 mei over Exodus 18 van ds. Gerrit van Dijk te klikken kunt u de tekst  ervan lezen of downloaden.

12 april 2020 
De preek van ds. Gerrit van Dijk, gehouden op Eerste Paasdag is
HIER TE LEZEN OF TE DOWNLOADEN

18 maart 2020
GROTE KERK DRIEBERGEN DICHT EN TOCH OPENGrote kerk binnen

Kerkopenstelling
Er worden de komende zondagen geen kerkdiensten gehouden in de Grote kerk net als in de meeste andere kerken in Driebergen. Als kerken gaan we mee in de maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus. Toch blijven we als kerk ook open. De Grote kerk is voorlopig open op woensdag en op zaterdag. Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan bij alles wat er gebeurt, naar muziek kunt luisteren, een kaarsje aansteken en mag bidden. Er is ook altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we voldoende afstand bewaren èn een luisterend oor bieden.

De openstelling van de Grote kerk is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur (Let op: vanaf 6 juni van 11:00 - 13:00 uur).
Op woensdag 18 maart zullen ook de kerkklokken worden geluid. Dit is een landelijke initiatief van de Raad van Kerken om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. De klokken zullen de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur geluid worden.

Kerkdiensten op zondag zijn er wel. Er zijn online uitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl Uitzending is om 10.00 uur, maar kan ook later worden teruggekeken.

Voor meer informatie over de openstelling, kerkdiensten en wat de kerk voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met

ds. Gerrit van Dijk, 06-31515565, gerritvandijk@catharijne.nl of

ds. Aleida de Hoog 06-21893914, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als kerk onderhouden contact met mensen die aan huis gebonden zijn en getroffen worden door de strenge maatregelen. In principe zijn we er voor iedereen in Driebergen die behoefte heeft aan contact. Omdat vorm te geven ondersteunen we initiatieven op dit vlak. Het team van restaurant Koek & Ei dat noodgedwongen gesloten is, heeft een lokale luisterlijn opgezet waar mensen naar toe kunnen bellen met hun vragen of als ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt u uw nummer doorgeven en dan gaan zij u bellen: e-mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon: 06-46723400.

 

LEZING EN PREEK VAN ZONDAG 15 MAART 2020

Te vinden bij de zondagsbrieven.

13 maart 2020