Herdenken in Driebergen op 2 november 2021

Op vele plaatsen in ons land worden in november de overledenen herdacht.

Ook in Driebergen is evenals voorgaande jaren in de Grote Kerk de gelegenheid voor iedereen om stil te staan bij het verlies van zijn of haar dierbare. Iedere inwoner is dan ook van harte welkom gedurende deze avond.

In de kerk is ruimte om stil te zijn, een kaars aan te steken en de naam te noemen.

De inloop is tussen 19.00 en 19.15 uur. Bij binnenkomst kan de naam van de overledene worden opgegeven. In het half uur daarna zal het afwisselend stil zijn, een gedicht worden gezegd of muziek klinken.

Om 19.45 uur zal er een korte plechtigheid zijn, waarin de opgegeven namen genoemd zullen worden. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie of thee.

Deze herdenking is een initiatief van wijkgemeente Catharijne en enkele lokale uitvaartondernemers.

Locatie: Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen

 

22-09-2021

Waakzaam blijven

De pandemie is nog niet voorbij. Voorzichtigheid blijft daarom voorlopig nog het uitgangspunt. Naar aanleiding van het recente advies van de landelijke kerk aangaande de versoepelingen m.b.t. Covid 19 laten we per zondag 26 september het registreren van de kerkbezoekers vervallen. Alle overige maatregelen, zoals niet komen bij (verkoudheids-) klachten, handen reinigen, twee stoelen onderlinge afstand, gefaseerd op aangeven van de coronacoördinatoren de kerk verlaten en dergelijke, blijven gehandhaafd. Weliswaar is de 1,5 meter regel voor onderlinge afstand formeel niet meer vereist, maar wordt vanuit de landelijke kerk gepaste afstand geadviseerd. In aansluiting daarop adviseren wij u om, met respect naar elkaar, hier op een verstandige wijze mee om te gaan.

 

Behoedzaam terug naar normaal (6)

Met ingang van zondag 11 juli gelden nog alle maatregelen die eerder zijn gemeld en die u ook hieronder kunt lezen. Eén ding is echter veranderd: Geadviseerd wordt om bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw en van Nieuw Salem een mondkapje te dragen in die situaties waarin u vaststelt dat door u of ten opzichte van u de 1,5 meterregel niet kan worden aangehouden.

 

Behoedzaam terug naar normaal (5)

Blij zijn we dat met ingang van 26 juni in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt gezet. Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Ook mag er weer worden gezongen.

Met de volgende afspraken:

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt vóórafgaand aan de kerkdienst één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt zowel binnen als ook buiten de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. Neem uw jas mee de kerkzaal in.

7. 1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

8. Bent u goed ter been dan stellen wij het op prijs als u op het balkon of op de galerijen gaat zitten.

9. Draag bij betreden en verlaten van het kerkgebouw en van Nieuw Salem een mondkapje en doe deze binnen alleen af als u op uw stoel zit.

10. Na afloop van de dienst blijft u zitten totdat de coronacoördinator aangeeft dat, en via welke route, u de kerk kan verlaten. Zit u op de begane grond, verlaat dan de kerk via de

uitgang aan de Traay-zijde of loopt door naar de zalen van Nieuw Salem om koffie te drinken.

Zit u op het balkon of een van de galerijen, verlaat dan de kerk via de uitgang aan de Hoofdstraat-zijde; wilt u koffie drinken in Nieuw Salem, loop dan via de doorgang langs Koek en Ei en betreedt Nieuw Salem via de ingang aan De Lei.

Met de regel dat iedereen die achter één voordeur woont bij elkaar mag zitten heeft de Grote Kerk een capaciteit van circa 120 bezoekers. U bent vanaf zondag 27 juni in principe weer allemaal welkom. U wordt wel geregistreerd. Mocht het aantal bezoekers te groot worden zullen wij alsnog teruggaan naar uitnodigen.

Tot slot: wij blijven de situatie voortdurend monitoren en zullen aanpassingen doorvoeren zodra dit nodig is of zodra dit kan. Dit communiceren we dan via de nieuwsbrieven. Houdt nog even vol. Samen gaat het ons lukken!

Gezondheidsvragen

Deelname van gemeenteleden en gasten van gemeenteleden aan kerkelijke activiteiten is uitsluitend mogelijk als op de hierna genoemde gezondheidsvragen met een “NEEN” kan worden geantwoord.

1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de Grote Kerk of Nieuw Salem helaas niet betreden.

 

Kijken en terugkijken online kerkdiensten Grote Kerk

Elke zondag kunt u zonder belemmering live kijken naar onze kerkdiensten, via www.kerkdienstgemist.nl.
Tot 14 dagen na de kerkdienst kunt u eveneens zonder belemmering de dienst (nogmaals) bekijken.
Conform de privacyrichtlijnen van onze Protestantse Gemeente gaan de opnames na 14 dagen achter een "slotje".
Wilt u een kerkdienst na 14 dagen nog terug kunnen kijken, dan dient u daartoe te zijn gemachtigd door de scriba, per mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." U dient vervolgens met eigen gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen via www.kerkdienstgemist.nl

WOENSDAGMIDDAG-OPENSTELLING GROTE KERK

Van maart t/m november 2021 is de Grote Kerk op de woensdagmiddagen weer geopend, van 14:00–16:00 uur. Op de aangegeven tijd bent u van harte welkom om binnen te lopen voor een moment van rust, om een kaarsje te branden, voor een gesprek(je) of om alleen maar even te zitten en tot rust te komen in deze soms hectische tijd. Om de week speelt Albert Blok een uur op het orgel.

Wij houden ons uiteraard aan de voorschriften rondom Corona. Er staat daarom een fles ontsmettingsmiddel om uw handen te reinigen en we zien u graag met een mondkapje. Ook kunnen we u een glas water of thee aanbieden. In de vitrines achterin de kerk wordt een tentoonstelling ingericht met fraai beschilderde paaseieren.

WEES WELKOM!!

 

 

 Sams Kleding Inzameling 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Actiedag in Driebergen

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op zaterdag 9 oktober a.s. kunt u in Driebergen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij RK Kerk St. Petrus Banden aan het Kerkplein 5. De Sam’s vrijwilligers zullen dan van 10.00-12.00 uur uw goederen -geheel coronaproof- in ontvangst nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school wil Cordaid hulp bieden.

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd.

Corona preventiekit

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl