Vorming en ontmoeting

V & O

v en o

Verdieping & ontmoeting

 Cursusaanbod  

WOORD VOORAF

In de afgelopen maanden is er ongelooflijk veel gebeurd in de samenleving. En nog is er veel onzeker en veranderen dingen per week en soms zelfs per dag. Door een onooglijk klein virus dat onze hele wereld op zijn kop zet. En ons voor enorme uitdagingen stelt als het gaat om hoe we samenleven. Dat geldt voor school, werk, ontspanning, sport en cultuur en ook voor geloof en kerk-zijn. Er zijn veel vragen. En nog niet veel antwoorden. Het is zoeken naar zin en samenhang. Dat kunnen we alleen doen, maar in de kerk blijven we geloven in samen zoeken, ook al is dat soms digitaal en op anderhalve meter van elkaar.

Daarom bieden we juist ook nu, net zoals elk jaar, een programma van gespreksgroepen en activiteiten die uitnodigen om samen hardop te denken, tastend te praten, ervaringen te delen. Om elkaar te ondersteunen, om vol te houden, om zorgen te delen, maar vooral ook om elkaar te bemoedigen en hoop aan te wakkeren voor hier en nu en voor tijd die komt.

Misschien is dit juist wel een tijd waarin we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Samen stil zijn en stil te staan bij alles wat er gebeurt en wat het in hemelsnaam betekent. En om samen verder te gaan, stap voor stap het onbekende tegemoet in vertrouwen dat de Geest helpt om nieuwe wegen te vinden.

Laten we de lijnen naar elkaar kort houden en samen verbinding zoeken met God die zich door Jezus met ons verbond in liefde.

Het team van pastores 

 

ZIN IN FILM

Evenals vorig jaar willen we twee films bekijken en mogelijkheid tot gesprek bieden.
Data: 16 oktober en 20 november
Tijd: Vanaf 19.15 uur is er koffie/thee. Om 19.30 uur gaan we van start.
Locatie: ’t Hoge Licht.
Kosten: € 5 (inclusief hapje en drankje na afloop)
Opgave van tevoren is niet nodig, wél dient u bij de deur uw naam, adres en telefoonnummer op te schrijven. De kerkzaal is ruim genoeg.

film

Op vrijdagavond 16 oktober is dat de film “Agent of Grace” (2000). Het is verrassend genoeg de enige speelfilm die over het leven Dietrich Bonhoeffer is gemaakt. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat hij – op 9 april 1945 – geëxecuteerd werd in het concentratiekamp Flossenburg. Als predikant nam hij het op tegen het naziregime en besloot niet weg te kijken of stil te blijven toen de kerk voor het grootste deel achter Hitler ging staan. Bonhoeffer inspireert tot op de dag van vandaag met zijn ‘verzet en overgave’.

 Op vrijdagavond 20 november kijken we naar “La grande bellezza” (2013). Aan het begin dit psychodrama krijgt een Japanse toerist in Rome een hartaanval. Is hij bezweken aan de schoonheid van de Eeuwige Stad? Maar net als in die andere grote film over Rome - Fellini's La dolce vita (1960) - gaat er achter die grote schoonheid en dat zoete leven een existentiële leegte schuil. Gambardella (prachtig gespeeld door Servillo) heeft die leegte altijd ontkend, maar na zijn 65ste verjaardag wordt hij er ineens hard mee geconfronteerd. En gaat hij op zoek naar zin en inhoud achter al die prachtige, Romeinse façades. Wat is goed leven?

film 2

 

De leiding van de avonden is in handen van ds. Henk Reinders