KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   13 oktober 2019, 19.00 uur
 Bijzonderheden  Taizé-viering
 Voorganger  ds. Elisabeth Posthumus Meyes
Ouderling(en)  Ron Spruit
Diaken(en)  
Kosters  Teo Visser
Organist  
Lector  
Collectanten   
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Ariadne Roelants
Sparrenheide Gijs Schaap