KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   20 oktober 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  Viering Heilig Avondmaal
 Voorganger  ds. Elisabeth Meyes
Ouderling(en)  Gijs Schaap, Ron Spruit, Evert Geitenbeek, Ariadne Roelants
Diaken(en)  Clara Hagen, Jorrit Berkel, Jan Geurkink
Kosters  Theo Visserr, Jan Sinke
Organist  Walter van den Brom
Lector  Esther Geitenbeek
Collectanten   Ria van Grondelle, Rebekke Geitenbeek, Greet Wagenaar, Jan Willem Ypma
Ontvangstcommissie  Janneke van Zanten, Gerry Wolleswinkel
Leiding créche  Anneke Sinke, Ina van Ginkel
Kindernevendienst  Margreet
Koffiedienst  jan en Xenia Wolleswinkel
Bloemen   Familie van Sevenster
Autodienst  Evert van Grondelle
Beamer etc.   Bert de Goede
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide