KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   27 oktober 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  
 Voorganger  Mevr.Joke de Zwaan
Ouderling(en)  Anja Homburg
Diaken(en)  Jan Geurkink
Kosters  Ella van Oostenbrugge, Henk Westerhoff
Organist  Paul bvan Oosten
Lector  Leen Terlouw
Collectanten   Remco Ley, Ger van Waveren, Joke de Vaal, Ab van Westreenen
Ontvangstcommissie  Anneke Sinke, el van der Meer
Leiding créche  Elisabeth Solmann
Kindernevendienst  
Koffiedienst  Babette Dubbeld, Corma Schaap
Bloemen   Ella van Oostenbrugge
Autodienst  Riek van Donselaar
Beamer etc.   Henk Westerhoff
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide Berend Pronger