KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   Herdenken In Driebergen
 Bijzonderheden  
 Voorganger  
Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
Diaken(en)  
Kosters  Jan Sinke
Organist  
Lector  
Collectanten   
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  
Beamer etc.   
Bartimeus  
Nassau-Odijck  Ariadne Roelants
Sparrenheide Gijs Schaap