KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   3 november 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Ron Spruit
Diaken(en)  Clara Hagen
Kosters  Bram Dekker, Thea Visser
Organist  Paul van Oosten
Lector  Gerrad van Donselaar
Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken 
Ontvangstcommissie  Tineke Bos, Ida Mol
Leiding créche  Anneke Sinke, Ina van Ginkel
Kindernevendienst  Liesbeth, Tiny
Koffiedienst  Ieke Jaarsma
Bloemen   Wil Koopman
Autodienst  Dick Vlot
Beamer etc.   Michel, Mylene
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide