KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   15 december 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  Derde advent m.m.v. de Cantorij 
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Ariadne Roelants
Diaken(en)  Jorrit Berkel
Kosters  Corma Schaap, Ella van Oostenbrugge
Organist  Paul van Oosten
Lector  Barend Samsom
Collectanten   Ria van Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Ger van Waveren, Jan Willem Ypma
Ontvangstcommissie  Ida Mol, Thea de Goede
Leiding créche  Elisabeth Sollman
Kindernevendienst  Rebekka en Bram
Koffiedienst  Babette Dubbeld, Margreet le Clercq
Bloemen   Carien Carton
Autodienst  Dick Vlot
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenhorst  
Sparrenheide