KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   22 december 2019, 10.00 uur
 Bijzonderheden  Vierde advent
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
Ouderling(en)  Berend Ponger
Diaken(en)  Jan Geurkink
Kosters  Mirjam Dekker, Jan Sinke
Organist  Walter van den Brom
Lector  Thijs van den Berg
Collectanten   Remco Ley, Greet Wagenaar, Joke de Vaal, Ab van Westreenen
Ontvangstcommissie  Tiny Liebeek, Ger van Waveren
Leiding créche  ???
Kindernevendienst  Emmelie
Koffiedienst  Ria en Lotte van Reuler
Bloemen   Bep den Dunnen
Autodienst  Riek van Donselaar
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenstein  
Sparrenheide