KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   24 december 2019, 23.00 uur
 Bijzonderheden  Kerstnachtdienst
 Voorganger  ds. Elisabeth Posthumus Meyjes
Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
Diaken(en)  Jan Geurkink
Kosters  Henk Westerhoff, Theo Visser
Organist  
Lector  
Collectanten   Cees en Elly Heek, Liesbeth van der Ploeg
Ontvangstcommissie  
Leiding créche  
Kindernevendienst  
Koffiedienst  
Bloemen   
Autodienst  
Beamer etc.   
Bartimeus  
Beukenstein  
Sparrenheide