KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   5 januari 2020                                          
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Daco Coppoolse
 Ouderling(en)  Harry Smit
 Diaken(en)  Clara Hagen
 Kosters  Bram Dekker, Ella van Oostenbrugge
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Mirjam Dekker
 Collectanten 

 Ria van Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, Jan Willem Ypma

 Ontvangstcommissie  Thea de Goede, Ger van Waveren
 Leiding créche  Elisabeth Sollman
 Kindernevendienst  Peter Tabbers
 Koffiedienst  Ria van Grondelle, Margo Visser
 Bloemen   Coos verburg
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.