KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   12 januari 2020                                          
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Gerit van Dijk
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters  Corma Schaap, Jan Sinke
 Organist  Rogier Postma
 Lector  Job Krijgsman
 Collectanten   Remco Leyh, Ger van Waveren, Joke de Vaal en Ella van Oostenbrugge
 Ontvangstcommissie  Ida Mol, Tiny Liebeek
 Leiding créche  Anneke Sinke, Ina van Ginkel
 Kindernevendienst  Mathilde
 Koffiedienst  Hanneke van Bremen, Felicia Frimpong
 Bloemen   Piet en Dicky Spui
 Autodienst  Evert van Grondelle
 Beamer etc.