KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   19 januari 2020                            
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Elisabeth Posthumus Meyjes
 Ouderling(en)  Ron Spruit
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters  Henk Westerhoff, Theo Visser
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  Marieke Schut
 Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Ella van Oostenbrugge, Ria Vreeken
 Ontvangstcommissie  Janneke van Zanten, Nel van der Meer
 Leiding créche  Ingrid van Ginkel
 Kindernevendienst  Mathilde, Margreet
 Koffiedienst  Ria en Lotte van Reuler
 Bloemen   Hilde Geurkink
 Autodienst  Anne Aangeenbrug
 Beamer etc.