KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   12 januari 2020                                       
 Bijzonderheden  Taizé dienst
 Voorganger  
 Ouderling(en)  Anja Homburg
 Diaken(en)  
 Kosters  Jan Sinke
 Organist  
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie  
 Leiding créche  
 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen     
 Autodienst  
 Beamer etc.