KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   26 januari 2020                            
 Bijzonderheden  Oecumenische dienst
 Voorganger  
 Ouderling(en)  Gijs Schaap
 Diaken(en)  
 Kosters  
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie  
 Leiding créche  
 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Anneke Sinke
 Autodienst  Riek van Donselaar                                           
 Beamer etc.