KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   2 februari 2020                            
 Bijzonderheden  HA, Werelddiaconaat
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants, Evert Geitenbeek, Berend Ponger
 Diaken(en)  Ries Jelier, Jan Sinke, Jorrit Berkel, Clara Hagen
 Kosters  Bram Dekker, Theo Visser
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  Peter Tabbers
 Collectanten   Liesbeth v/d Ploeg, Mylène en Michel v/d Berg, Elly en Cees Heek
 Ontvangstcommissie  Tineke Bos, Ida Mol
 Leiding créche

 Elisabeth Sollman

 Kindernevendienst  Rebekka, Emmelie
 Koffiedienst  Ida en Bas van Duuren
 Bloemen   Joke de Vaal
 Autodienst  Anne Aangeenbrug
 Beamer etc.