KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   9 februari 2020                            
 Bijzonderheden  Johannes de Heerdienst
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Gijs Schaap
 Diaken(en)  Jan Sinke
 Kosters  Corma Schaap, Ella van Oostenbrugge
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Leen Terlouw
 Collectanten   Ria van Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, Jan Willem Ypma
 Ontvangstcommissie  Ria Lips, Tiny Liebeek
 Leiding créche

 Anneke Sinke, Ina van Ginkel

 Kindernevendienst  Peter Tabbers
 Koffiedienst  Xenia en Jan Wolleswinkel
 Bloemen   Anneke Sinke
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.