KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   16 februari 2020                            
 Bijzonderheden  m.m.v. Cantorij
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Anja Homburg
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters  Henk Westerhoff, Mirjam Dekker
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Dixy Veenstra
 Collectanten   Remco Leyh, Ger v. Waveren, Joke de Vaal, Ella v. Oostenbrugge
 Ontvangstcommissie  Thea de Goede, Janneke van Zanten
 Leiding créche

 Anne van Rooij

 Kindernevendienst  Mathilda, Bram
 Koffiedienst  Corma Schaap, Babette Dubbeld
 Bloemen   Wil Koopman
 Autodienst  Evert van Grondelle
 Beamer etc.