KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   23 februari 2020                            
 Bijzonderheden  
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Berend Ponger
 Diaken(en)  Jan Geurkink
 Kosters  Ella van Oostenbrugge, Theo Visser
 Organist  Maarten van kapel
 Lector  Geja Achterberg
 Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
 Ontvangstcommissie  Anneke Sinke, Nel v/d Meer
 Leiding créche

 Ingrid van Ginkel

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  Els Kooij, Margreet le Celrcq
 Bloemen   Hilde Geurkink
 Autodienst  Riek van Donselaar
 Beamer etc.