KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   26 februari 2020                            
 Bijzonderheden  Aswoensdag
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Gijs Schaap
 Diaken(en)  
 Kosters  Jan Sinke
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie  
 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   
 Autodienst  
 Beamer etc.