KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   1 maart 2020                            
 Bijzonderheden  1e lijdenszondag
 Voorganger  Joke de Zwaan
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters  Bram Dekker, Theo Visser
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  Esther Geitenbeek
 Collectanten   Liesbeth v/d Ploeg, Mylène en Michel v/d Berg, Elly en Cees Heek
 Ontvangstcommissie  Gerry Wolleswinkel, Gerrie Bos
 Leiding créche

 Elisabeth Sollman

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  Ieke Jaarsma, Francien Keizer
 Bloemen   Hanneke Sollman
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.   Bert de Goede