KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   8 maart 2020                            
 Bijzonderheden  2e lijdenszondag
 Voorganger  ds. Bernard Baakman
 Ouderling(en)  Anja Homburg
 Diaken(en)  Ries Jelier
 Kosters  Theo Visser, Mirjam Dekker
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Barend Samsom
 Collectanten   Ria van Grondelle, Rebekka Geitenbeek, Greet Wagenaar, Jan Willem Ypma
 Ontvangstcommissie  Ida Mol, Ger van Waveren
 Leiding créche

 Anne van Rooij

 Kindernevendienst  Liesbeth, Emmelie
 Koffiedienst  Ria van Grondelle, Margo Visser
 Bloemen   Ida Mol
 Autodienst  Anne Aangeenbrug
 Beamer etc.   Henk Westerhoff
Premezzo Ben Schut