KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   8 maart 2020                            
 Bijzonderheden  Poëziedienst
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  
 Kosters  
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie  
 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   
 Autodienst  
 Beamer etc.