KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   15 maart 2020                            
 Bijzonderheden  3e lijdenszondag
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Harry Smit
 Diaken(en)  Jan Geurkink
 Kosters  Jan Sinke, Henk Westerhoff
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Thijs v.d Berg
 Collectanten   Remco Leyh, Ger van Waveren, Joke de Vaal, Ella van Oostenbrugge
 Ontvangstcommissie  Ria Lips, Janneke van Zanten
 Leiding créche

 Elisabeth Sollman

 Kindernevendienst  Rebekka, Peter
 Koffiedienst  Ria en Lotte van Reuler
 Bloemen   Margreet le Cercq
 Autodienst  Evert van Grondelle
 Beamer etc.   Mylène en Michel van den Berg