KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   22 maart 2020                            
 Bijzonderheden  4e lijdenszondag, HA, m.m.v. Cantorij
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Anja Homburg, Ron Spruit, Harry Smit, Gijs Schaap
 Diaken(en)  Clara Hagen, Jan Sinke, Ab van Westreenen
 Kosters  Corma Schaap, Theo Visser
 Organist  Rogier Postma
 Lector  Gerard van Donselaar
 Collectanten   Lidy Nijhof, Tiny Liebeek, Jan Nicolai, Ria Vreeken
 Ontvangstcommissie

 Tineke Bos, Nel v/d Meer

 Leiding créche

 Anneke Sinke, Ina van Ginkel

 Kindernevendienst  Mathilde, Bram
 Koffiedienst  Hanneke van Breenen, Felicia Frimpong
 Bloemen   Janny Doornenbal
 Autodienst  Riek van Donselaar
 Beamer etc.   Bert de Goede