KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   29 maart 2020                            
 Bijzonderheden  5e lijdenszondag
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Ries Jelier
 Kosters  Ella van Oostenbrugge, Mirjam Dekker
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Heleen v/d Brom
 Collectanten   Liesbeth v/d Ploeg, Mylène en Michel v/d Berg,, Elly en Cees Heek
 Ontvangstcommissie

 Anneke Sinke, Gerrie Bos

 Leiding créche

 Elisabeth Sollman

 Kindernevendienst  Margreet
 Koffiedienst  Ida en Bas van Duuren
 Bloemen   Tiny Liebeek
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.   Henk Westerhoff