KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Donderdag   21 mei 2020, 10:00 uur                   
 Bijzonderheden  Hemelvaart, via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Ron Spruit
 Diaken(en)  
 Kosters  Jan Sinke
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   
 Autodienst  
 Beamer etc.   Henk Westerhoff