KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   31 mei 2020, 10:00 uur                   
 Bijzonderheden  Pinksteren, via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  
 Kosters  Theo Visser of Mirjam Dekker
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Gerard van Donselaar
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Corma Schaap
 Autodienst  
 Beamer etc.   Henk Westerhoff