KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   24 mei 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Leen Terlouw
 Diaken(en)  
 Kosters  Corma Schaap of Henk Westerhoff
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Heleen van den Brom
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Tiny Kingma
 Autodienst  
 Beamer etc.   Bert de Goede