KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   7 juni 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  HA, bevestiging nieuwe ambtsdrager (Ron van den Hoek)
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Gijs Schaap, Leen Terlouw, Berend Ponger en Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  Clara Hagen, Ries Jelier en Jorrit Berkel
 Kosters  Bram Dekker en Corma Schaap
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Thijs van den Berg
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  Peter en Margreet
 Koffiedienst  
 Bloemen   Ella van Oostenbrugge
 Autodienst  
 Beamer etc.   Mylène en Michel van den Berg