KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   14 juni 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Berend Ponger
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters  Henk Westerhoff en Ella van Oostenbrugge
 Organist  Rogier Postma
 Lector  Barend Samsom
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  Rebekka
 Koffiedienst  
 Bloemen   Joke de Vaal
 Autodienst  
 Beamer etc.   Bert de Goede