KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   21 juni 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Ron Spruit
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters  Jan Sinke of Theo Visser
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Job Krijgsman
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  Mathilde en Emmelie
 Koffiedienst  
 Bloemen   Mieke van Westreenen
 Autodienst  
 Beamer etc.   Henk Westerhoff