KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   28 juni 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Leen Terlouw
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters  Mirjam Dekker of Corma Schaap
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Dixy Veenstra
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  Peter
 Koffiedienst  
 Bloemen   Zwanita van Gent
 Autodienst  
 Beamer etc.   Mylène en Michel van den Berg