KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   5 julii 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  Pim Vrijmoeth
 Ouderling(en)  Ron Spruit
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Bram Dekker en Theo Visser
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Esther Geitenbeek
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Gerrie Bos en Tineke Bos

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Anneke Sinke
 Autodienst  
 Beamer etc.   Henk Westerhoff