KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   12 julii 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Wijke Greydanus
 Ouderling(en)  Gijs Schaap
 Diaken(en)  Clara Hagen
 Kosters/coronacoördinatoren  Jan Sinke en Corma Schaap
 Organist  Maarten van Kapel
 Lector  Mirjam Dekker
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Ria Lips en Tiny Liebeeke

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Wil Koopman
 Autodienst  
 Beamer etc.   Mylène en Michel van den Berg