KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   19 julii 2020, 10:00 uur, open lucht dienst Hydepark met HA              
 Bijzonderheden  gezamenlijk dienst met wg Immanuel, later terug te zien via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Renders
 Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  Jan Sinke
 Kosters/coronacoördinatoren  Henk Westerhoff en Ella van Oostenbrugge
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Gerard van Donselaar
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Gerrie Wolleswinkel en Nel van der Meer

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Tiny Liebeek
 Autodienst  
 Beamer etc.   Michel en Mylène van den Berg