KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   26 juli 2020, 10:00 uur, open lucht dienst Hydepark                          
 Bijzonderheden  gezamenlijk dienst met wg Immanuel, later terug te zien via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Renders
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Jan Geurkink
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Theo Visser en Ella van Oostebrugge
 Organist  Maarten van Kapel
 Lector  Marieke Schut
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Ida Mol en Ger van Waveren

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Ida Mol
 Autodienst  
 Beamer etc.