KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   2 augustus 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Paul v.d. Harst
 Ouderling(en)  Anja Homburg
 Diaken(en)  Jan Sinke
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Bram Dekker en Ella van Oostenbrugge
 Organist  Walter van den Brom
 Lector  Leen Terlouw
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Anneke Sinke
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.   Henk en Marja Westerhoff