KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   9 augustus 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  Dr. M.N. Walton
 Ouderling(en)  Berend Ponger
 Diaken(en)  Ries Jelier
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Theo Visser en Mirjam Dekker
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Gerard van Donselaar
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Margreet le Clercq
 Autodienst  Riek van Donsel
 Beamer etc.   Ron van den Hoek