KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   23 augustus 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  ook via Kerkdienstgemist.nl; HA en Cantorij
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Ron Spruit, Berend Ponger, Leen Terlouw en Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Jorrit Berkel, Ries Jelier en Ab van Westreenen
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Jan Sinke en Theo Visser
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Dixy Veenstra
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Ida Mol en Nel van der Meer

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Trudy Martens
 Autodienst  Anne Aangeenbrug
 Beamer etc.   Ron van den Hoek