KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   6 september 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  ook via Kerkdienstgemist.nl;
 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Leen Terlouw
 Diaken(en)  Clara Hagen
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Bram Dekker en Corma Schaap
 Organist  Rogier Postma
 Lector  Geja Achterberg
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Margreet le Clercq
 Autodienst  Riek van Donselaar
 Beamer etc.   Henk en Marja Westerhoff