KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   13 september 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl;
 Voorganger  Joke de Zwaan
 Ouderling(en)  Gijs Schaap
 Diaken(en)  Jorrit Berkel
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Mirjam Dekker en Corma Schaap
 Organist  Maarten van Kapel
 Lector  Marieke Schut
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Liesbeth Ozinga
 Autodienst  Anne Aangeenbrug
 Beamer etc.   Ron van den Hoek