KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   20 september 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl;
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters/coronacoördinatoren  Jan Sinke en Henk Westerhoff
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Thijs van den Berg
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Hanneke van Breenen
 Autodienst  Evert van Grondelle
 Beamer etc.   Michel en Mylène van den Berg