KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   27 september 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Vredeszondag, ook via Kerkdienstgemist.nl;
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Leen Terlouw
 Diaken(en)  Clara Hagen
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Mirjam Dekker en Theo Visser
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Peter Tabbers
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Annemiek van de Beek
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.   Henk en Marja Wersterhoff