KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   16 augustus 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Ariadne Roelants
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters/coronaco√∂rdinatoren  Henk Westerhoff en Ella van Oostenbrugge
 Organist  Paul van Oosten
 Lector  Thijs van den Berg
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding cr√©che

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Maria Snijder
 Autodienst  Dick Vlot
 Beamer etc.   Ron van den Hoek