KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen naar de kerkdienst kijken en Luisteren via ww.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken. Ook dankdiensten voor het leven worden in de regel uitgezonden.

 Zondag   30 augustus 2020, 10:00 uur                           
 Bijzonderheden  Ook via Kerkdienstgemist.nl
 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Evert Geitenbeek
 Diaken(en)  Jan Gerkink
 Kosters/coronacoördinatoren  Ella van Oostenbrugge en Jan Sinke
 Organist  Maarten van Kapel
 Lector  Job Krijgsman
 Collectanten   
 Ontvangstcommissie

 Ger van Waveren en Anneke Sinke

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 Bloemen   Anja Homburg
 Autodienst  Evert van Grondelle
 Beamer etc.   Mylène en Michel van den Berg