KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen tijdens de coronaperiode live en zonder beperkig naar kerkdienst kijken en luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken.

Voor het terugkijken en beluisteren van diensten ouder dan twee weken dient u met motivatie toegang aan te vragen via scriba@wgcatharijne.nl

Dankdiensten voor het leven worden in de regel ook uitgezonden.

 
 Zondag   14 februari 2021, 19:30 uur                           
 Bijzonderheden  Taizé dienst, uitsluitend via Kerkdienstgemist.nl;
 Voorganger  
 Ouderling(en)  Liesbeth van der Kwast
 Diaken(en)  
 Kosters/coronacoördinatoren  
 Organist  
 Lector  
 Zanggroep  Lieke Geraats
 Ontvangstcommissie

 

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Registratie  
 Bloemen 

 

 Autodienst  
 Beamer etc.   Ron van den Hoek