KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen tijdens de coronaperiode live en zonder beperkig naar kerkdienst kijken en luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken.

Voor het terugkijken en beluisteren van diensten ouder dan twee weken dient u met motivatie toegang aan te vragen via scriba@wgcatharijne.nl

Dankdiensten voor het leven worden in de regel ook uitgezonden.

 
 Zondag 

 7 augustus 2022, 10:00 uur                

 Bijzonderheden

 .Niet in de Grote Kerk, maar op RCN camping     Het Grote Bos, gezamenlijk met wijkgemeente Immanuël

 Voorganger  ds. Aleida de Hoog
 Ouderling(en)  Anja Homburg
 Diaken(en)  Alies van der Deijl
 Kosters  
 Organist

 

 Lector

 

   
 Ontvangstcommissie

 Tiny Liebeek

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 
 Bloemen  Margo Visser
 Autodienst  Alida Rensenbrink
 Beamer etc.