KERKDIENSTEN MEE  BELEVEN?

U kunt op de zondagmorgen tijdens de coronaperiode live en zonder beperkig naar kerkdienst kijken en luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

of u kunt hier klikken.

Voor het terugkijken en beluisteren van diensten ouder dan twee weken dient u met motivatie toegang aan te vragen via scriba@wgcatharijne.nl

Dankdiensten voor het leven worden in de regel ook uitgezonden.

 
 Zondag 

 14 augustus 2022, 10:00 uur                

 Bijzonderheden

 .Niet in de Grote Kerk, maar op RCN camping     Het Grote Bos, gezamenlijk met wijkgemeente Immanuël

 Voorganger  ds. Gerrit van Dijk
 Ouderling(en)  Leo Blom
 Diaken(en)  Ab van Westreenen
 Kosters  
 Organist

 

 Lector

 

   
 Ontvangstcommissie

 Janneke van Zanten

 Leiding créche

 

 Kindernevendienst  
 Koffiedienst  
 
 Bloemen  Mieke van Westreenen
 Autodienst  Liesbeth van de Ploeg
 Beamer etc.